Làm Sổ Bảo Hiểm Xã Hội Mới

Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội vào sổ cũ hay làm lại sổ bảo hiểm mới .... Phải làm gì khi bị mất sổ Bảo hiểm xã hội? | Việt Nam Mới. Sau bao lâu được cấp lại sổ bảo hiểm do bị mất? | Tổng đài 19006172. Quyết định 1035/QĐ-BHXH mẫu sổ bảo hiểm xã hội. Cấp lại tờ rời sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị mất | Tổng đài .... Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Điện Biên