Chèn Aegisub Vào Proshow Producer

Chi tiết cách tạo phụ đề cho Video bằng phần mềm Aegisub. Cách chèn Sub vào video có sẵn hoặc video làm từ Proshow Producer. Cách chèn logo vào video bằng Proshow Producer - Quantrimang.com. Chi tiết cách tạo phụ đề cho Video bằng phần mềm Aegisub. Chỉnh định dạng, kích cỡ, hiệu ứng chữ với Aegisub. Cách chèn Sub vào video có sẵn hoặc video làm từ Proshow Producer