อัง กอ ร วัด

คู่มือเที่ยว นครวัด นครธม เสียมราฐ ด้วยตัวเอง: A Practical Guide to .... See AngKor Wat 2. เที่ยวเสียมเรียบ กัมพูชา กับ 4 มหาปราสาทมรดกโลก. เคยไปหรือยัง เมืองมรดกโลกที่ใครๆก็ต้องไปอย่าง นครวัด นครธม. เที่ยวเสียมเรียบ กัมพูชา กับ 4 มหาปราสาทมรดกโลก. เริ่มแล้ว กัมพูชาเก็บเงินเข้านครวัดเพิ่มขึ้น 85 เปอร์เซ็นต์ !!