คาถาถอนคําสาบาน

คำขอถอน "คำแก้บน-คำอธิษฐานสาบแช่ง" ที่จำได้และไม่ได้ รีบถอนซะจะได้ .... วิธีถอนคำอธิษฐานทุกภพชาติ เพื่อให้สมหวังในความรัก. บทสวดขอขมาและอธิษฐานจิต. คำขอถอน "คำแก้บน-คำอธิษฐานสาบแช่ง" ที่จำได้และไม่ได้ รีบถอนซะจะได้ .... วิธีถอนคำสาบาน คำอธิษฐาน แก้บนที่จำไม่ได้ด้วยบุญทำแล้วชีวิตจะดีขึ้น .... ปลดล๊อคชีวิต! คาถาถอดถอนคำอธิษฐานที่บดบังความสุข ความเจริญในชีวิต ...